:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بر مدیریت امنیت اطلاعات(مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور)
حجت آبادطلب، صفیه طهماسبی لیمونی، میترا قیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (151 مشاهده)
زمینه و هدف: امنیت اطلاعات یک مسئله حیاتی در سازمان­ها است و این امر در کتابخانه­های دانشگاهی به دلیل نوع خاص مراجعه­کنندگان، تبادل و انتقال اطلاعات به کاربران خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل هدف این پژوهش تعیین تأثیر توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم­افزارهای کتابخانه­ای بر مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور است.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی‌–‌همبستگی است. نمونه آماری شامل240نفر از کارکنان کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور در سال تحصیلی1400-1399 است، که به صورت سرشماری در پژوهش شرکت کردند. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات عاشوری‌زاده (1391) و پرسشنامه محقق‌ساخته قابلیت پویایی سیستم  فراهم گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه ­ابزار مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های مدیریت امنیت اطلاعات و قابلیت پویایی سیستم به ترتیب   85/0 و 83/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزارهای SPSS  و Lisrel استفاده گردید.
یافته­‌ها: یافته­ها نشان داد که قابلیت پویایی سیستم، دارای پنج عامل اصلی «ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربری، امنیت، استانداردها و دسترس‌پذیری» است. از نگاه کارکنان  وضعیت قابلیت پویایی سیستم، مدیریت امنیت اطلاعات و هر یک از مؤلفه‌های آنان در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور مطلوب می­باشد. همچنین نتایج نشان دادکه، توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه­ای بر مدیریت امنیت اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در شناسایی تأثیرات توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه­ای در مدیریت امنیت اطلاعات کتابخانه­های دانشگاه‌های آزاد کشور، مفید خواهد بود.
 
واژه‌های کلیدی: قابلیت پویایی سیستم، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، مدیریت امنیت اطلاعات، کتابخانه، دانشگاه آزاد اسلامی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها