:: پرسش‌های متداول ::
:: پرسش عمومی
#

آیا چاپ مقاله در این نشریه، منوط به دریافت هزینه است؟


سلام

در حال حاضر برای بررسی و انتشار مقالات در این نشریه هزینه ای دریافت نمی گردد.


۱۳۹۵/۳/۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید