تعامل انسان و اطلاعات- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای تماس با مجله از آدرس رایانامه زیر استفاده کنید.

hiijournal [at] gmail.com

همچنین می توانید با سردبیر یا جانشین وی یا مدیر مسئول مجله که مشخصات تماس آنها در صفحات مربوط وجود دارد تماس بگیرید.

AWT IMAGE Refresh Code
نشانی مطلب در وبگاه تعامل انسان و اطلاعات:
http://hii.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب