:: نویسندگان محترمی که از سامانه قدیمی مقاله ارسال کرده اند و یا داورانی که از سامانه قدیمی برای آنها مقاله ارسال شده است باید به سامانه قدیمی وارد شوند. برای ورود اینجا را کلیک کنید ::
   [Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
:: Volume 3, Number 3 (12-2016) ::
HII 2016, 3(3): 17-31 Back to browse issues page
Developmental Process of Critical Thinking in Awareness of Violence and Social- Gender Stereotypes by Using P4C
miss Somayeh kiyarsi , Professor Yahya Ghaedi, Professor Saeid Zarghami-Hamrah, Professor Yazdan Mansourian
PhD student in Philosophy of EducationUniversity Department of Educational Sciences Kharazmi (Tarbiat Mollem) University, Tehran, Iran University Department of Educational Sciences Kharazmi (Tarbiat Mollem) University, Tehran, Iran
Abstract:   (142 Views)

Background and Aim: The objective of this study is to find how the properties of process of developing the critical thinking are in the male students, ages 6-12, in Awareness of Violence and Social- Gender Stereotypes by Using P4C.

Method: the framework that emerged from these findings is defined by two thinking styles and six views of epistemology. The participants were 48 male pupils aged 6 to 12 years, from different preschools and schools in Dezfoul, who were randomly selected using random clustering sampling, out of From north and south and east and west of Dezfoul. Gaining the goals, we used the qualitative methodology of Grounded Theory. Observations, interviews, and providing a checklist are the tools for collecting data in this research. Two groups discussed on two aspects (awareness of violence and gender, social stereotypes) during 20-week sessions, each for 1 hour.

Results: In the model, critical thinking is defined as multimodal (logical, creative, responsible and metacognitive thinking)and The model the authors propose is developmental in that it illustrates a “progression in reflection” that is, an increasing sophistication in the manner in which the pupils’ representations and meanings are coconstructed during exchanges within a community of in quiry and In the model, the development of Critical Thinking is a “recursive” process in that it is not linear; it is revisited, revised, re-utilized during all grades of elementary school.

Conclusion: According to the analyses of the results, it may be said that developments the children’s critical thinking in Awareness of Violence and Social- Gender Stereotypes media  occur through processes including elimination, attributing, transferring or transiting in different ages in a special form.

Keywords: Critical Thinking, Violence Media, Social- Gender Stereotypes media, Philosophy for children
Full-Text [PDF 455 kb]   (118 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: Special
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or email:

Write the security code in the box >XML   Persian Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

kiyarsi S, Ghaedi Y, Zarghami-Hamrah S, Mansourian Y. Developmental Process of Critical Thinking in Awareness of Violence and Social- Gender Stereotypes by Using P4C. HII. 2016; 3 (3)
URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-2521-en.html
Volume 3, Number 3 (12-2016) Back to browse issues page
تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction